TEKNIKEN
MILJÖN
HÄLSAN

ARBETA HÄR

Vi befinner oss i en expansiv fas och söker alltid fler medarbetare som vill följa med oss på vår tillväxtresa. Vänd dig till oss om du har erfarenhet inom relining/rörinfodring!

VAD GÖR VI?

ISAB Rörinfodring renoverar avloppssystem genom att skapa nya rör i gamla slitna rör med en patenterad infodringsteknik från Repiper.

Vi använder marknadens enda metod där fogfria och självbärande rör skapas i hela ledningssystemet. ISAB rörinfodring renoverar därmed inte bara stammar, utan även grenanslutningar, grenrör och bottenledningar.

Till skillnad från ett vanligt stambyte renoverar vi avloppen på några veckor, samtidigt som boende och hyresgäster kan bo kvar under stamrenoveringen. Kostnaden, jämfört med en vanlig stamrenovering, är bara en bråkdel med vår teknik. Dessutom är materialåtgången mindre vid rörinfodring än vid en traditionell stamrenovering.

ISAB Rörinfodring AB bildades 2010 ägs idag till hundra procent av moderbolaget ISAB Group AB. Vi säkerställer välmående avloppssystem genom rörinfodring av stammar under pågående drift. 

Företagets mission är att bidra till en bättre värld genom att tänka långsiktigt och hållbart. Vi sätter miljön främst, värnar om våra kunder och medarbetare, håller det vi lovar och är proffs på det vi gör. 

Branschföreningen relining i fastigheter (BRiF)

ISAB Rörinfodring är medlem i BRiF (Branschföreningen Relining i Fastigheter), som har inlett ett samarbete med SP (Statens Tekniska Forskningsinstitut). BRiF och SP har utvecklat ett omfattande kvalitetsprogram, BRiF 3Q, som alla medlemmar måste följa.

BRiF 3Q ställer krav på certifiering och utbildning av installatörer, rutiner för kvalitetskontroll och hur arbetsprocessen dokumenteras.