ISAB Rörinfodring är ISO-certifierade!

ISAB Rörinfodring kan numera kalla sig ISO-certifierade!

Nu har vi äntligen fått vårt ISO-certifikat, som intygar att ISAB Rörinfodring har ett ledningssystem som uppfyller kraven för de senaste utgåvorna av ISO-standarderna ISO 9001 och ISO 14001, samt OHSAS 18001 och AFS 2001:1.

ISO (International Organization for Standardization) är en global organisation som jobbar med att utveckla internationella standarder som kan användas av företag och organisationer runtom i hela världen. Swedish Standards Institute (SIS), som representerar ISO i Sverige, skriver att ett ledningssystem “beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov” (SIS, 2016).

Att ett företags ledningssystem är ISO-certifierat innebär att processerna i företagets ledningssystem uppfyller den standard och de krav för ett ledningssystem som ISO har satt upp. ISO 9001 fokuserar på kvalitetsledning och ISO 14001 fokuserar på miljöledning. OHSAS och AFS är standarder för ledningssystem som ska uppfylla krav för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vårt ISO-certifikat fastslår att ISAB Rörinfodrings ledningssystem  har uppfyllt kraven för ISO 9001, ISO 14001, samt AFS 2001:1 och OHSAS 18001.

Här är några bra länkar om du vill lära dig mer om ISO:

http://www.sis.se/tema/ISO9001/Hur-du-certifierar-dig-mot-ISO-9001/

http://www.sis.se/tema/ISO14001/Hur-du-certifierar-dig-mot-ISO-14001/