Processen - nedan följer en kort beskrivning av varje steg i processen.
Från inspektion - till relining och avslutande besiktning

Steg 1 – inspektion

Det första steget i processen handlar om att analysera avloppsrörens nuvarande skick.
Det gör vi genom att vi kontrollerar ledningssystemet med filmkamera.
Med filmen som underlag kan vi identifiera brister i systemet
och rekommendera åtgärder.

Steg 2 – offert/anbud

Offerten baseras på materialåtgång och operatörstid.
Dessutom görs en tidsuppskattning för att planera väl och minimera
störningar för hyresgäster. Vi kan även rekommendera projektledare. 

Steg 3 – startmöte 

Vi börjar med ett startmöte där tidplaner och projektgrupp definieras.
Under startmötet presenteras även kvalitets- och miljödokumentation,
samt försäkrings- och garantibestämmelser.

Steg 4 – rengöring av rörsystem 

Rören rengörs för att återfå ursprunglig dimension och inte skada
det flexibla fodret vid installationen. De filmas efter rengöringen för
att säkerställa att de är redo att infodras.

Steg 5 – infodring av stam 

I steg fem i processen påbörjas reliningen av avloppsystemet.
Vid infodring använder vi en mjuk filtarmerad ”strumpa” som
väts in med flytande härdplast. Strumpan vrängs in i röret med
hjälp av tryckluft. Det gamla röret spelar rollen som gjutform.
Strumpan hålls sedan under tryck medan plasten härdar.

Steg 6 – grenförstärkning 

När den nya stammen är klar fräser vi upp hål för grenrören, samt
förstärker dessa. Förbindelsen mellan grenrör och stam är särskilt
utsatta områden som ofta drabbas av sprickor och läckor. 

Steg 7 – infodring av grenrör 

När stammen och grenanslutningsarbetet är klart är det dags att
infodra grenrören från golvbrunn, toalett, handfat och badkar
till stammen. Vi kontrollerar även golvbrunnen, då läckage här är
en vanlig orsak till fuktskador i badrum.

Steg 8 – infodring av samlingsledning 

När hela fastighetens ledningssystem har förnyats med infodring,
avslutas arbetet i de flesta fall med att vi även infodrar samlingsledningen
från fastigheten till det kommunala avloppsnätet.

Steg 9 – slutbesiktning 

Slutbesiktning är det nionde (och sista steget) i processen.
Efter att arbetet slutförts görs en ny inspektion med kamera för att
säkerställa att skarvar och infodring är optimala. Filmen överlämnas
till dig och den opartiska projektledaren eller konsulten för att säkerställa
att vi på ISAB har uppfyllt våra åtaganden.
Klicka här för att lära dig mer om relining.