Här presenterar vi våra tjänster, vad vi gör, samt fördelarna med vår metod

Vi gör: Analys

Avloppsproblem kan komma plötsligt. Därför är det en bra idé att undersöka ledningarna då och då, så att eventuella skador kan förebyggas i tid. Oavsett om du upplever problem eller ej, gör våra undersökningsmetoder att vi kan ge dig klara besked. Vi inspekterar, felsöker och lokaliserar.

Vi gör: Förnyelse

Vid en ledningsförnyelse skapar vi nya avloppsrör inuti de gamla. Resultatet blir självbärande och fogfria rör, med egenskaper motsvarande konventionella rör. Vår teknik med infodring säkerställer att röret får en jämn tjocklek genom hela systemet.

Vi gör: Underhåll

Avloppsledningar behöver regelbunden rengöring för att inte det ska bildas beläggningar som kan anfräta rörens insida och hindra flödet. Vi använder flera smarta rengöringstekniker och enklast blir det med ett löpande underhållsavtal utformat efter dina behov.

r_standard_17

ISAB Rörinfodring relinar avloppssystem genom att skapa nya rör i gamla slitna rör med en infodringsteknik. 

Vi använder marknadens enda metod där fogfria och självbärande rör skapas i hela ledningssystemet. ISAB Rörinfodring renoverar därmed inte bara stammar, utan även grenanslutningar, grenrör och bottenledningar.

Till skillnad från ett vanligt stambyte renoverar vi avloppen på några veckor, samtidigt som boende och hyresgäster kan bo kvar under stamrenoveringen. Kostnaden, jämfört med en vanlig stamrenovering, är bara en bråkdel med vår teknik. Dessutom är materialåtgången mindre vid rörinfodring än vid en traditionell stamrenovering.

De nya rörens egenskaper minskar risken för driftstörningar och stopp tack vare:

Fogfri yta
den unika metoden för att skarva rören gör hela avloppet till ett sammanhängande och fogfritt system.

Självbärande
de nya rören är självbärande och därmed oberoende av de gamla rörens kvalitet.

Jämn tjocklek
gör röret lika hållbart i hela ledningssystemet.

Jämn inre yta
gör röret motståndskraftigt mot nya avlagringar.

Jämn inre diameter
gör att vattenflödet blir jämnt i hela ledningssystemet.

Infodra eller byta?

Beroende på om du väljer att infodra befintliga rör eller byta ut dem, kommer det att ha en stor betydelse för ekonomin, miljön och de som bor i fastigheten. För dig som fortfarande känner dig tveksam har vi gjort en sammanställning där de båda alternativen jämförs. 

När ska avloppsystem åtgärdas?

Återkommande stopp och vattenskador

Synliga rostangrepp på stammar i källare 

Fastigheten eller avloppssystemet över 40 år 

Det bubblar i avloppen 

Fukt i källare, på golv och väggar 

Tak i badrum flagnar

I vår broschyr kan du läsa mer om vilka vi är, vad vi gör och om metoden vi använder: