AFA Försäkring besökte ISAB Rörinfodring

Arbetsmiljö är mycket viktigt.

För några månader sedan besöktes ISAB Rörinfodring av AFA Försäkring. De skulle spela in filmmaterial till deras filmserie ”Wake up”, som man kan hitta på deras hemsida (https://www.afaforsakring.se/forebyggande/wake-up/). På sin hemsida skriver de följande:

Filmerna ger tips om hur man kan förebygga arbetsmiljörisker inom en rad vanliga yrken. För varje yrke presenteras vägar till ökad kunskap och webbplatser med verktyg som kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Filmserien Wake up – Dr West testar yrken är framtagen med utgångspunkt i den forskning AFA Försäkring finansierar och i statistik från vår skadedatabas.

– Tanken är att filmerna ska ge en inblick i hur det är att arbeta i arbetsmiljöer som undersöks i forskningen vi finansierar. Syftet är att öka intresset för arbetsmiljöfrågor, särskilt bland unga, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

– Varje film visar hur man kan hantera arbetsmiljörisker inom ett specifikt yrke och hänvisar till konkreta arbetsmiljöverktyg. På så sätt vill vi bidra till att minska skador och ohälsa på arbetsplatserna och verka för ett hållbart arbetsliv”(AFA Försäkring, 2017).

I avsnitt 9 besöker Dr West (doktor i psykologi och huvudpersonen i filmerna) ISAB Rörinfodring. I filmen tar vårt skyddsombud Roland hand om dr West och visar hur reliningsbranschen fungerar. Se klippet nedan: