OM ISAB Rörinfodring
- här läser du om vår historik, vision och våra policys

OM ISAB – ett kort sammanfattning.

ISAB Rörinfodring har sedan 2010 erbjudit renovering av befintliga avloppssystem med relining. Vi använder marknadens enda metod där fogfria och självbärande rör skapas i hela ledningsystemet. 

Våra reliningsmetoder håller hög kvalitet och är ekonomiskt fördelaktiga. Oavsett vilken typ av fastighet du äger eller ansvarar för, har vi en miljövänlig lösning med minimal störning för de boende. 

Läs mer om ISAB Rörinfodring, och vilka vi är, i texten som följer.

r_standard_07
HISTORIK, MISSION & VISION

ISAB Rörinfodring AB bildades 2010 och är en del av ISAB Group AB. Vi säkerställer välmående avloppssystem genom filmning, spolning och relining.

ISAB Group är ett privatägt företag som har specialiserat sig på tjänster och produkter inom ventilation, relining och avlopp. Under snart 20 år har vårt moderbolag ägnat sig åt att erbjuda miljö- och energiförbättrande tjänster och produkter inom våra olika affärsområden. 

ISAB Group består av tre självständiga dotterbolag; ISAB Ventilation, ISAB Rörinfodring och ISAB Solutions. ISAB Ventilation var det första företaget i koncernen.  

ISAB Rörinfodring mission är att bidra till en bättre värld genom att tänka långsiktigt och hållbart genom att sätta miljön främst, värna våra kunder och medarbetare, hålla det vi lovar och vara proffs på det vi gör.

ISAB Rörinfodring har idag sitt huvudkontor i Staffanstorp och en filial i Göteborg. Vi erbjuder våra tjänster till bostadsrättsföreningar, kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsägare i västra och södra Sverige.

Andra företag inom koncernen

Inom ISAB Group, som ISAB Rörinfodring är en del av, ingår också företagen ISAB Ventilation och ISAB Solutions. Besök gärna deras hemsidor för att läsa mer om dem och vilka tjänster de erbjuder.

Kompetenser

Alla våra installatörer genomgår en gedigen utbildning och följer en väl genomarbetad arbetsmetodik. De har genomgått grundutbildning och påbyggnadskurser som omfattar både teori och praktik.

Nätverk

ISAB Rörinfodring är medlem i BRiF (Branschföreningen Relining i Fastigheter). BRiF ställer krav på certifiering och utbildning av installatörer, rutiner för kvalitetskontroll och hur arbetsprocessen dokumenteras.

Samhällsengagemang

Genom ISAB Group AB sponsrar vi bland annat fotbollsklubbar, tennisklubbar och handbollsklubbar.

POLICYS