TEKNIK - LÄS OM VÅR RELININGS-/INFODRINGSTEKNIK
INTRODUKTION

ISAB Rörinfodring använder en unik metod för förnyelse av ledningssystem i fastigheter.

Metoden bygger på reliningsteknik som härstammar från 1960-talet, vilket gör den till marknadens mest beprövade teknik för relining av uttjänta och skadade avloppsrör. Den färdiga produkten klassas som ett nytt rör, med en livslängd på minst 40 år, och installeras till en bråkdel av priset och tiden det tar att utföra ett traditionellt stambyte.

Genom att relina/rörinfodra avloppssystemen i fastigheter, istället för att byta ut dem, minskas den negativa miljöpåverkan drastiskt och resultatet blir ett tätslutande, fogfritt ledningssystem, som förhindrar läckage och utsläpp av förorenat avloppsvatten.

RELINING/INFODRING STAMLEDNING

Vid infodring används ett filtarmerat flexibelt foder, som impregneras med härdplast. Fodret pressas in i röret och längs med väggarna med hjälp av tryckluft där det gamla röret får spela rollen som gjutform. Det flexibla fodret hålls sedan uppblåst medan plasten härdar. När den nya stammen är klar fräses hål ut för grenrören, som sedan förstärks innan grenledningarna infodras.

RELINING/INFODRING GRENRÖR

Förbindelsen mellan grenledning och stamledning är ett extra utsatt område och därför den del av ett avloppssystem som oftast drabbas av sprickor och läckor. Ett skräddarsytt flexibelt foder impregneras med härdplast installeras vid övergången mellan stam och gren. Med det nya grenröret på plats har området blivit ordentligt förstärkt och framtida problem har förebyggts.

RELINING/INFODRING GRENLEDNING

När stammen är infodrad och grenanslutningarna förstärkta är det dags att infodra grenledningarna från kök och badrum till stamledningen. Detta är ett arbete som görs i flera olika moment. Även golvbrunnen inspekteras, då läckage där är en vanlig orsak till fuktskador i bostäder. Ett byte av golvbrunn rekommenderas nästan alltid.

RELINING/INFODRING SAMLINGSLEDNING

Den teknik som vi använder för vår metod kan även användas för att relina/rörinfodra samlingsledningen. När hela fastighetens ledningssystem har renoverats avslutas arbetet i de flesta fall med att samlingsledningen från fastigheten till stadens avloppsnät infodras. Samlingsledningar är ofta påverkade av sättningar, förskjutningar och inväxt av trädrötter. Detta leder till läckage av orenat avloppsvatten ut i den omgivande marken. 

Efter avslutat arbete har ett nytt ledningssystem skapats i hela fastigheten på kort tid. Med regelbundet underhåll kommer ledningarna att fungera problemfritt under mycket lång tid.