TEKNIKEN
MILJÖN
HÄLSAN

ARBETA MED RELINING HOS OSS

Vi befinner oss i en expansiv fas och söker alltid fler medarbetare som vill följa med oss på vår tillväxtresa. Vänd dig till oss om du har erfarenhet inom relining/rörinfodring!

VAD GÖR VI?

Ju äldre en fastighet blir, desto mer slitage har den utsatts för. ISAB Rörinfodring erbjuder ett renovering av befintliga avloppssystem med relining.

Relining innebär att man skapar nya rör i gamla slitna rör.

Med relining renoverar vi byggnaders avlopp på några veckor, samtidigt som boende och hyresgäster kan bo kvar, vilket inte så är fallet vid ett vanligt stambyte. Kostnaden, jämfört med en vanligt stambyte, är bara en bråkdel med vår teknik. Dessutom är materialåtgången mindre vid relining än vid en traditionellt stambyte.

Vi använder marknadens enda reliningsmetod där fogfria och självbärande rör skapas i hela ledningssystemet. ISAB Rörinfodring använder sig av ”strumpmetoden”. Det är en reliningsmetod som bygger på att flexibla foder impregneras med flytande härdplast och förs sedan in i den gamla ledningen med hjälp av tryckluft. Det gamla röret fungerar som en gjutform när det impregnerade fodret, efter en tid, härdar.

ISAB Rörinfodring relinar inte bara stammar, utan även grenanslutningar, grenrör och bottenledningar.

Som professionell beställare i södra eller västra Sverige är du välkommen att kontakta oss om din byggnad är i behov av stamrenovering/avloppsrenovering! Vi har kontor i Staffanstorp, Skåne och Mölndal, Västra Götaland.

I filmen nedan besöker AFA  (som försäkrar dem som omfattas av kollektivavtal) oss, för att dokumentera hur man inom reliningsbranschen (och på ISAB Rörinfodring), jobbar med arbetsmiljön. 

ISAB Rörinfodring AB bildades 2010 ägs idag till hundra procent av moderbolaget ISAB Group AB. Vi säkerställer välmående avloppssystem.

Företagets mission är att bidra till en bättre värld genom att tänka långsiktigt och hållbart. Vi sätter miljön främst, värnar om våra kunder och medarbetare, håller det vi lovar och är proffs på det vi gör. 

Branschföreningen relining i fastigheter (BRiF)

ISAB Rörinfodring är medlem i BRiF (Branschföreningen Relining i Fastigheter), som har inlett ett samarbete med SP (Statens Tekniska Forskningsinstitut). BRiF och SP har utvecklat ett omfattande kvalitetsprogram, BRiF 3Q, som alla medlemmar måste följa.

BRiF 3Q ställer krav på certifiering och utbildning av installatörer inom reliningsbranschen, rutiner för kvalitetskontroll och hur arbetsprocessen dokumenteras.

Läs mer om BRiF och deras arbete här: http://www.brif.se/